سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

امر اله صفری – بخش زمین شناسی – دانشگاه اصفهان
عبدالحسین کنگا زیان – بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو راسگان

چکیده:

سنگهای دونین ناحیه چاهریسه در ۵۵ کیلومتری شمال شرق اصفهان در راه ارتباطی اصفهان به اردستان قرار گرفته اند این سنگها شامل ماسه سنگ، شیل، دولومیت، آهک و آهک مارنی می باشند بر اساس مطالعات صحرایی و میکروسکوپی که بر روی بیش از ۲۰۰ نمونه صورت پذیرفت موجب تشخیص سه رخساره ی تخریبی و سیزده میکروفاسیس کربناته در سنگهای دونین بالایی این ناحیه گردید. رخساره های کربناته مزبور در زیر محیطهای رسوبی پهنه ی جزر و مدی (Tidal flat)، لاگون (Lagoon)، سدیابار (Barrier) و دریای باز (Open marine) تشکیل شده اندو نشان دهنده ی حوضه ی رسوبگذاری از نوع دریایی اپی کانتیننتال (Epicontinental) بوده است.