سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب نادرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسن محسنی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
خسرو حیدری – کارشناس ارشد معاونت زمین شناسی شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب – اهواز
سعید خدابخش – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

میدان نفتی هفتکل در ۷۵ کیلومتری شرق شهر اهواز در جنوب عرب ایران است. سازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفتی در حوضه زاگرس به شمار می رود و مقادیر قابل ملاحپه ای هیدروکربن در این سازند در میدان نفتی هفتگل به دام افتاده است. به منظور بررسی میکروفاسیس، محیط رسوبی و بایواستراتیگرافی سازند آسماری در میدان مزبور، مقاطع نازک و نمودارهای چاه پیمانی مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی میکروفاسیس ها منجر به شناسایی ۲۰ میکروفاسیس شد که در ۵ گروه محیطی، بالای پهنه جزر و مدی، پهنه جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز نهشته شده اند. بر اساس میکروفاسیس های شناسایی شده محیط رسوبی سازند اسماری یک رمپ کربناته با شیب کم در نظر گرفته شده است. این سازند در زمان بوردیگالین در رمپ داخلی و در زمان اکی تانین در رمپ میانی تا رمپ خارجی نهشته شده است. مطالعه بایواستراتیگرافی منجر به شناسایی ۳ بایوزون در چاه شماره ۲۸ و ۴ بایوزون در چاه شماره ۵۵ شده است که بر این اساس سن سازند آسماری در این میدان، میوسن زیرین(اکیتانین- بوردیگالین) تعیین شده است.