سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا طهماسبی سروستانی – شرکت ملی نفت ایران مدیریت اکتشاف
محمدحسین ادابی – گروه زمین شناسی
محمد قویدل سیوکی – شرکت ملی نفت ایران مدیریت اکتشاف
عباس صادقی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین

چکیده:

سازند آسماری یکی از مخازن اصلی هیدروکربوری در زاگرس است که در مقطع تیپ دارای ضخامت ۳۵۴ متر است برش چینه ای تنگ پابده دارای ستبرای ۴۹۴ متر است که در یال جنوبی تاقدیس گورپی قرار دارد جهت تعیین رخساره ها محیطهای رسوبی و در نهایت تعیین سکانسهای رسوبی نمونه برداری و مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آسماری در این ناحیه شامل بخشهای زیرین، میانی و بالایی است نتایج حاصل از مطالعات رخساره ای این سازند نشان میدهدکه سازند آسماری دراین ناحیه در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ (Ramp) و در چهار کمربند رخساره ای کربناته شامل پهنه های جزر و مدی، محیط بسته لاگونی، محیط سدی – ریفی و دریای باز نهشته شده است.