سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین کوشش – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید به
رضا موسوی – دکتری رسوب شناسی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشت

چکیده:

سازند داریان معادل شعیبا(با سن آپتین-آلبین) یکی از سازندهای مخزنی مهم سیستم کرتاسه در خلیج فارس می باشد. در این مقاله فرایندهای دیاژنزی، میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند داریان با استفاده از ۲۰۳ مقطع نازک از مغزه ها و خرده های حفاری در چاه های میدان نفتی سلمان بررسی و مشخص شده است. این مطالعات منجر به شناسایی ۸ میکروفاسیس در ۴ گروه رخساره ای لاگون، سد، دریای باز و حوضه(دریای عمیق) گردید که در سه منطقه رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی و همچنین در منطثه درون حوضه قرار گرفته اندو رخساره های مربوط به رمپ داخلی بیشترین گسترش و حداکثر ضخامت را دارند. بررسی فرایندهای دیاژنزی تاثیر هر سه محیط دیاژنزی شامل متائوریک ، دریایی و تدفینی را نشان می دهد.