سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
خلیل نورافکن – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

برای بررسی میکروفاسیس ها، بازساز ی محیط رسوبی و تعیین سکانس های سازنده روته در منطقهٔ عجب شیر، مقطعی از این سازند در قلعه چای ( شمال روستای گنبد ) بررسی شده است. میکروفاسیس های وابسط به کمربند رخساره ای پهنهٔ جزر و مدی، تالاب، سدی و دریای باز در سازنده روته تشخیص داده شده است که در یک پلاتفرم کربناتی از نوع رمپ هموکلینار نهشته شده اند. سنگ های سازند روته در منطقهُ عجب شیر از پنج سکانس کم عمق شونده به سمت بالا وتعداد زیادی چرخه کوچک مقیاس( پاراسکانس) تشکیل شده است.