سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رسول اخروی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
صفورا شاکری – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور ابهر
نصرالله عباسی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

چکیده:

سازند روته (پرمین پسین) در منطقه آرو شامل چهار زیر واحد سنگ چینه شناسی کم عمق شونده بطرف بالا است که در یک رمپ کربناته ته نشین شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی دو نوع میکروفاسیس عادی و طوفانی در آن تشخیص داده شده است که شامل ۷ میکروفاسیس عادی و ۳ میکروفاسیس رسوبگذاری طوفانی است. مدل رسوبی افقی طرح شده برای این سازند شامل بخش های عمیق و دریای باز حوضه، شیب دامنه، بنک جلبکی، لاگون و پهنه جزر و مدی است.