سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
طاهره حبیبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مطالعه به منظور شناسایی رخساره های سنگی و تفسیر محیط رسوبی توالی کرتاسه بالایی یک برش چینه شناسی در جنوب شرق اصفهان از ناحیه کلاه قاضی نمونه برداری و مطالعه شد.
از نظر لیتولوژی رسوبات متشکل از آهک ماسه ای گلوکونیت دار، اهک الیگوستژینا دار، تناوب آهک و مارن و آهکهای رودیستی می باشد. مطالعات پتروگرافی سبب شناسایی هفت میکروفاسیس گردید که متعلق به سه زیر محیط دریای باز، سد یا بار و لاگون می باشد. توالیفوق الذکر نشان دهنده آن است که عمق آببه سمت بالا کاهش می یابد.