سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن داودی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور شیراز
مهناز پروانه نژادشیرازی – استادیار دانشگاه پیام نور شیراز
هرمز قلاوند – کارشناس ارشد شرکت ملی نفت ایر ان

چکیده:

در این مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در من طقه چیدان با غملک مورد بررسی قرار گرفت. بررسی میکروفاسیس منجر به شناسایی ۸ میکروفاسیس گردید. بر اساس میکروفاسیس های شناسایی شد ه، فقدان رسوبات دوباره جابجا شده، عدم وجود رخسار ههای ریزشی و لغزشی ، مدل رسوبگذاری سازند آسماری پلاتفرم کربناته کم عمق با شیب ملایم تعیین گردیده است. ضخامت عمد هٴ سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه در محیط رسوبی رمپ داخلی نهشته شده است. مدل پیشنهادی شامل دریای باز، سد، لاگون و پهنه های جزر و مدی میباشد.