سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد جواد موسوی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سیده آیه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرو

چکیده:

جهت مطالعه نهشته ای سازند بهرام در ۱۳ کیلومتری شمال غرب دامغان یک برش چینه شناسی انتخاب گردید که این برش با ضخامت واقعی ۴۴۰ متر آهک های خاکستری بهرام همراه با میان لایه های شیل و مارن تشکیل گردیده است بر اساس مطالعات میکروفاسیس و بررسی ۷۰ مقطع نازک، ۱۶ میکروفاسیس مختلف شناسایی شده است که به محیط های پهنه جزرو مدی، تالاب و سد و کرانه ساحلی مربوط می باشند.