سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
اعظم مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

رخنمون سازند قم درجنوب شرق کاشان با ضخامت ۱۹۰ متر از سنگهای آهکی فسیل دار، مارن و مارن همراه با بین لایه هایی از مارن گچ دار می باشد.
کنتاکت زیرین آن با آندزیت های ائوسن به صورت ناپیوستگی آذرین و کنتاکت بالای آن نامشخص است و توسط آبرفت پوشیده می شود. با توجه به مطالعات سنگ شناسی و درصد فراوانی اجزای اصلی تشکیل دهنده میکروفاسیس ها و روند تغییرات این اجزا ۱۲ میکروفاسیس شناسایی گردید. بر اساس مطالعات بر روی میکروفاسیس ها یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف باز برای رسوبگذاری توالی فوق در ناحیه مورد مطالعه تعیین می شود.