سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم تهران – گروه زمین شناسی
حسین مصدق – دانشگاه تربیت معلم تهران – گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند مبارک در بخشهای وسیعی از البرز مرکزی گسترش دارد. جهت بررسی تغییرات میکروفاسیس ها و بازسازی محیط رسوبی سازند مذکور رخنمونهای مختلفی از آن در نواحی شمالی البرز (برشهای زانوس و لاشک) و نواحی جنوبی آب (برشهای شهمیرزاد و مبارک آباد) مورد مطالعه قرار گرفته اند. بر اساس اطلاعات بدست آمده توالیهای رسوبی این سازند در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ با انتهای پر شیب (Distally Steepened Ramp) نهشته شده اند. رخساره های مربوط به کمربندهای رخساره ای پهنه های کشندی، مردابی، سدی ورمپ انتهایی در سازند مبارک شناخته شده اند. در کمربند رخساره ای رمپ انتهایی توده های عدسی شکل پشته های گلی (Waulsortian type mud mpund) و رخساره توربیدیتی کلسیتی (Calciturbidite) شناخته شده است که برای نخستین بار از توالیهای کربونیفر ایران گزارش می کردند.