سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی قافله باشی زرند – دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران
اسماعیل جباری –
سعید پورمهدیان – دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران
مصطفی امین منصوری –

چکیده:

واحد پایلوت پلنت میکروکپسولاسیون سموم اولین بار در ایران طراحی و راه اندازی شده است. در مطالعه حاضر سمفنیتراتیون تکنیکال با روش پلیمریزاسیون تعلیقی تراکمی بین سطحی میکروکپسوله شده است. در صد سم آزاد حدود % ۰/۵، متوسط اندازه ذرات بینμm14.5-20 الی و توزیع اندازه ذرات بین ۱ الی μm 50است. مطالعه Scanning Electron Microscopy نشان می دهد ذرات کروی و سطحی صاف دارند. از پارامترهای موثر در کنترل محصول، سرعت همزناست که با افزایش آن توزیع اندازه ذرات به مقادیر پایین تر شیفت کرده درحالیکه بالابردن زمان اقامت تاثیر چندانی روی توزیع اندازه ذرات ندارند. مطالعات ترمودینامیکی نشان میدهد که فرایند میکروکپسولاسیون ذراتی با مورفولوژی هستهپوسته(Core-shell)میدهد.