سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم اسمعیلی قیوم آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

به منظور میکروستراتیگرافی رسوبات کرتاسه سه مقطع زمین‌شناسی در غرب ناحیه کوه پرپا مرکز ناحیه دشت یزدان آباد و شرق ناحیه کوه خرگوشی انتخاب گردید. از ۲۷۲ نمونه سنگ برداشت شده در مقاطع فوق ۲۵۰ و پنج نازک تهیه شده است. بررسی‌های انجام شده منجر به تشخیص ۲۱ میکروفسیل و ۳۲ جنس و ۵۳ گونه فرامینیفری گردیده است. با توجه به شواهد صحرایی، و مطالعات میکروستراتیگرافی چنین استنباط می‌شود که پس از فاز کوزایی کیمیرین پسین دریای کرتاسه در اوایل آپسین بر روی زمین‌های ژوراسیک پیشروی کرده به طوری که رسوبات تخریبی قرمزرنگ قاعده کرتاسه در نواحی غربی منطقه بر روی رسوبات ژوراسیک میانی و در نواحی شرقی بر روی رسوبات ژوراسیک زیرین ته‌نشین شده است. در آپسین میانی و بالای دریای کم عمقی سراسر ناحیه را فرا گرفته است و پس از ته نشست واحدهای کربنات زیرین ، شیل میانه و کربنات بالایی بخش شرقی ناحیه دستخوش حرکت تکتونیکی متعددی شده و پس از ته نشست بخش شیل بالایی در زمان آلبین میانی – بالایی، دریای کرتاسه زیرین از سطح منطقه پس‌روی کرده است .