سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد حسین شهسواری – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ییان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
طاهر فرهادی نژاد – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

میگماتیت های مورد پژوهش در شمال خاوری بروجرد و در مرز هاله دگرگونی همبری با توده نفوذی قرار دارند. با بررسی های صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی و ژئوشیمیایی و استفاده از نگاره سه تایی Qz-Ab-Or مشخص شد که میگماتیت های مورد پژوهش نمی توانند از ذوب بخشی حاصل شده باشند. براساس مطالعات انجام شده این میگماتیت ها حاصل تزریق ماگمای گرانیتی به درون سنگ درونگیر دگرگونی بوده و آنها را میگماتیت های تزریقی گویند.