مقاله نئو تکتونيک و آثار ژئومرفولوژيکي گسل اصلي تبريز و گسل هاي فرعي مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۶۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: نئو تکتونيک و آثار ژئومرفولوژيکي گسل اصلي تبريز و گسل هاي فرعي مرتبط با آن
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل تبريز
مقاله گسل هاي فرعي
مقاله نئوتکتونيک
مقاله آثار ژئومرفولوژي
مقاله پديده هاي ژئومرفولوژي ناشي از حرکات عمودي و افقي
مقاله اشکال همپوشاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شيري طرزم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسل ها، از عناصر مهم تکتونيکي هستند که در مورفوژنز اشکال اوليه ژئومورفولوژيکي هر منطقه موثرند. گسل تبريز، با طول بيش از ۶۰۰ کيلومتر (از کوه هاي زنجان- سلطانيه تا کوه هاي آرارات)، مهمترين گسل شمال غرب ايران است که از بستان آباد تا جنوب غربي مرند به طول ۱۵۰ کيلومتر در روي عکس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي به وضوح قابل تشخيص است. آمار و اطلاعات موجود از زمين لرزه ها (منابع تاريخي وداده هاي اندازه گيري هاي دستگاهي)، حکايت از رخداد زمين لرزه هاي شديد متعدد در امتداد و مناطق مجاور اين گسل، خصوصا محدوده شهر تبريز دارد. اندازه گيري هاي کمي، مثل شاخص هاي تضاريس جبهه کوهستان، شيب طولي رودخانه ها، نسبت عرض دره ها به ارتفاع و نسبت کشيدگي حوضه ها نيز، فعال بودن آن را نشان مي دهند. گسل تبريز داراي حرکات عمودي، افقي و در مواردي به شکل همپوشاني بوده، که جديدترين حرکت آن به صورت افقي و امتداد لغز راستگرد است. مطابق بررسي ها در بخش هاي مختلف گسل تبريز، پديده هاي ژئومرفولوژي متعددي وجود دارد که ناشي از فعاليت هاي تکتونيکي آن است. بر اثر حرکات عمودي آن، انواع هورست ها (مورو و ميشو)، پرتگاه هاي گسلي (پرتگاه گسلي روستاهاي چله خانه و آناخاتون) گرابن ها (درياچه اورميه و شمال مورو) روراندگي ها (مورو، ايوند و طسوج) جابه جايي مخروط افکنه ها، از قبيل: کشکسراي، خامنه، کوزه کنان و زنجيره، پادگانه هاي رودخانه اي، مانند: رودهاي کمور چايي، پير بالا و غيره به وجود آمده است. در اثر حرکات افقي گسل تبريز پشته هاي مسدود کننده و فشاري، پديده اسارت آبراهه ها، انحراف آبراهه ها، مئاندر، جابه جايي قنات در نقاط مختلف به وجود آمده است. در مواردي که گسل تبريز داراي همپوشاني فشارشي است، موجب تشکيل ارتفاعات، مثل کوه تک آلتي و در مواردي هم که داراي همپوشاني کششي است، موجب تشکيل گودال ها، مثل تالاب قوري گل، چله خانه بالا و غيره شده است. گسل تبريز، به خاطر ايجاد نقاط ضعيف (له شده) در امتداد خود، به طور غير مستقيم در تشکيل بعضي پديده ها، مثل ماگماتيسم دياپيرهاي نمکي، تشکيل انواع چشمه ها، مثل چشمه هاي معمولي، شور، گرم و تراورتن ساز و تشکيل گل فشان سيوان، موثر است.