مقاله نااطميناني در بازار آتي هاي نفت خام و تاثير آن در پيش بيني قيمت و نوسان درآمدهاي نفتي (با ارایه الگویي مناسب براي پيش بيني قيمت و درآمد نفت خام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: نااطميناني در بازار آتي هاي نفت خام و تاثير آن در پيش بيني قيمت و نوسان درآمدهاي نفتي (با ارایه الگویي مناسب براي پيش بيني قيمت و درآمد نفت خام)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس نفت
مقاله ريسک قيمت
مقاله شبکه عصبي
مقاله قيمت آتي نفت
مقاله قواعد تحليل فني
مقاله الگوي انتظارات تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وافي نجار داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني فرد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در ابتدا با بررسي بازار آتي هاي نفت خام و شناسایي ريسک هاي موجود دراين بازار مدلي را که در آن ارتباط قابل قبولي ميان قيمت در بازار آتي ها و قيمت اسپات ارایه دهد، معرفي مي کند و سپس با توجه به اين ساختار، چارچوبي را که بتواند پيش بيني مناسبي از قيمت نفت داشته باشد و در نتيجه عايدي اطمينان بخشي از خريد و فروش نفت حاصل کند ارایه مي دهد. لذا با توجه به فرايندي که در شکل گيري انتظارات در بازار بورس وجود دارد و با استفاده از تحليل هاي فني و استفاده از روشي مناسب براي داده کاوي و مدل سازي، برآوردهایي از قيمت نفت خام و عايدي حاصل از آن به دست آمد و نتايج در سه حالت بررسي شد: ۱- زماني که ورودي ها الگوي انتظارات تطبيقي است، ۲- وقتي ورودي ها قواعد تحليل فني است و ۳- ترکيب موارد اول و دوم، نتايج نشان مي دهد که حالت سوم ضمن کاهش ريسک عايدي ها مقدار عايدي تجمعي را نسبت به حالت هاي اول و دوم به ترتيب %۷۰ و %۱۰ افزايش مي دهد. هم چنين به کارگيري انتظارات تطبيقي در کنار قواعد تحليل فني مقادير پيش بيني را دقيق تر مي کند.