مقاله نابرابري سرگذشت ماني در شاهنامه فردوسي با پژوهش هاي تاريخي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: نابرابري سرگذشت ماني در شاهنامه فردوسي با پژوهش هاي تاريخي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماني
مقاله دين مانوي
مقاله شاپور اول
مقاله بهرام اول
مقاله شاهنامه فردوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماني در اواخر حکومت پارتيان، در سرزمين بابل به  دنيا آمد. هنگامي که دوازده  ساله  بود، فرشته اي بر او نازل شد و به  او فرمان داد به تبليغ دين خود بپردازد، اما اين کار را تا مدت ها به تعويق بيندازد. او نخست پدر و اطرافيانش را به دين خود دعوت كرد ولي بعدها نتوانست در ميان هم شهري هاي خويش توفيق چنداني به  دست آورد. پس از چندي به سفرهاي   تبليغي خود در حدود آسياي ميانه دست زد. در همين سفرها بود که با آيين بودايي نيز آشنا گرديد و بعدها دين جديد خود را با دين هاي زردشتي، عيسوي و بودايي تلفيق  کرد. پس از مدتي به  ايران بازگشت و به  دربار شاپور اول ساساني بار يافت و در جايگاه پزشک، در شمار ملازمان شاه قرارگرفت. او در مدت پادشاهي شاپور، آزادانه به  گسترش مانويت پرداخت. ولي چندي پس از مرگ شاپور، با مخالفت هاي  فراواني روبه رو گرديد و سرانجام با تحريک موبدان زردشتي، به دستور بهرام اول به  قتل رسيد.
در قسمت تاريخي شاهنامه، روايت پيدايش ماني و آمدن او به   دربار ساسانيان، تفاوت هاي چشم گيري با پژوهش هاي  تاريخي دارد که در اين مقاله، وجوه تشابه و تمايز روايت فردوسي را با تحقيقات تاريخي بررسي کرده ايم.