مقاله نابينايي در معره، شوريدگاني در ايران (بررسي زندگي، شعر، آرا و عقايد ابوالعلا معري و مقايسه او با خيام و صادق هدايت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: نابينايي در معره، شوريدگاني در ايران (بررسي زندگي، شعر، آرا و عقايد ابوالعلا معري و مقايسه او با خيام و صادق هدايت)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابوالعلا
مقاله بدبيني
مقاله عزلت
مقاله مرگ
مقاله خيام
مقاله شعر
مقاله صادق هدايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردستاني رستمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در به تاريخ زندگي انسان ها از آغاز تا امروز، به نام کساني بر مي خوريم که متفاوت از ديگران زندگي کرده اند؛ و پيچيدگي شخصيتي آنان، امکان شناخت حقيقي از ايشان را فراهم نکرده و به همين دليل همواره ديدگاه ها و نظريات مختلفي درباره آنان وجود داشته است. از جمله اين بزرگان در تاريخ ادب فارسي و ايراني، حکيم عمر خيام در گذشته و صادق هدايت در دوره معاصر است، که يکي لب کلام خود را در دل رباعي هاي دل انگيز ريخته و سخن خود را در موجزترين و کوتاه ترين قالب بيان داشته و ديگري تفکرات خود را در طول داستان هاي کوتاه به نمايش گذاشته است. نظير اين دو متفکر در ادب تازي، ابوالعلا معري است که پيش از آن دو (خيام و هدايت) مي زيسته است، ولي به گون هاي، درست همان پيچيدگي هاي شخصيتي آنان را دارد؛ که در اين مقاله تلاش مي شود گوش هاي از زندگي و شعر و فکر اين اديب انديشمند در فرهنگ عربي، با مطابقه و مقايسه با ديگر متفکران در ادب فارسي به نمايش گذاشته شود.