سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر چاجی – دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق و کامپیوتر
حسن قاسمیان –

چکیده:

تبدیل حوضچه یک ابزار شناخته شده برای ناحیه بندی تصویر است این تبدیل در ناحیه بندی تصاویری که شامل بافت نباشند کارایی نسبتا خوبی دارد اما درن احیهبندی تصاویر منظره که اغلب شامل مقداری بافت نیز هستند کارایی خوبی ندارد و منجر به تولید نواحی اضافی می شود دراین مقاله روشی برایناحیه بندی تصاویر منظره با استفاده از تبدیل حوضچه پیشنهاد شدها ست دراین روش تبدیل حوضچه روی تصویری اعمال می شود که از روی تصویر اصلی بدست آمده و در آن مرز اشیا نسبت به تصویر اصلی برجسته شده اند به منظور برجسته سازی مرز اشیا مقادیر گرادیان شدت روشنایی تصویر درسه مقیاس مختلف بدست آمده و بعد از اعمال آستانه جمع وزن دار آنها محاسبه شده است.