سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه سید مصطفائی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
حمید ابریشمی مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران و دانشگاه پیکاردی، فرانسه
رینارد گرب – دانشگاه پیکاردی، فرانسه
فابریس والوا – دانشگاه پیکاردی، فرانسه

چکیده:

تحقیق بر روی تصاویر مغزی نوزادان از آن جهت مورد نظر است که در بررسی بیماری ها و چگونگی رشد و نمو مغز و جمجمه از سنین اولیه تولد نقش مهمی را ایفا می کند. در این راستا ناحیه بندی خودکار تصاویر مغزی MR نوزاد در سالهای اخیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و گروههای مختلف علمی در پی یافتن الگوریتم های بهینه و خودکار در این زمینه هستند.
در این مقاله توجه اصلی ما بر روی ناحیه بندی جمجمه و پوست است. بدین منظور ابتدا قالب مغز را بیرون می کشیم و سپس برای ناحیه بندی پوست الگوریتمی را پیشنهاد می دهیم. برای ناحیه بندی جمجمه و با توجه به ویژگی آن در تصویر T1 نوزاد، از دانش اولیه کمک گرفته ایم. بدین ترتیب، برای بدست آوردن مدل جمجمه از سطوح مغز و پوست کمک می گیریم. مقایسه نتایج بدست آمده از الگوریتم با نتایج ناحیه بندی دستی توسط متخصص نشان دهنده عملکرد مطلوب الگوریتم می باشد.