سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فرشاد عاشوری گیلوندانی – فوق دیپلم شهرسازی

چکیده:

مقدمه: در مطالعه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای ، عوامل بسیاری در شناخت منطقه بررسی می گردد. اما در این مطالعه بالاخص جمعیت شناسی، تنها به عامل انسانی نگاه آماری می شود. سوال این است که آیا حفظ سلامتی جسمیروانی افراد ساکن نباید محور اصلی برنامه ریزی باشد؟
هدف: افزودن نقشه تراکم سلامت به عنوان عنصری مهم دخیل در جمعیت شناسی و تخصیص کاربری ها در برنامه ریزی و طراحی شهری به مطالعات طرح های هادی و تفضیلی.
مواد و روش ها: اگر سلامت افراد را در قالب سوابق پزشکی و وضعیت سلامت کنونی آنها مطالعه کرده و با توجه به محل نزدگی و کار آنها دسته بندی نماییم و درصد افراد مبتلا به اختلالات مختلف را گروه های عمده در هر ناحیه تعریف کنیم، نقشه ای به عنوان نقشه تراکم سلامت از منطقه و محلات به دست می آید که می تواند (ترجیحا در سیستم GIS) در کنا ردیگر مطالعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
اما به طور خاص در مقیاس محله، ناحیه سفید تعریف می شود که شامل محله های دارای آمار بالای افراد مستعد یا مبتلا به اختلال های جسمانی و روانی طبق گروه های عمده می باشد. این نواحی، برنامه ریزی و طراحی و حتی قوانین خاص خود را می طلبند.
نتیجه گیری: ناحیه سفید محیطی است با استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بالاتر با اولویت دادن به افراد آسییب پذیر ، هدف نهایی تبدیل کردن تدریجی تمام محلات شهری به نواحی سفید و در واقع به نوعی پر رنگ تر شدن جایگاه انسان به عنوان مبدا و مقصد همه این مطالعات و برنامه ریزی هاست.