سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رشیدی – پژوهشگر، مؤلف و نویسنده ی مجموع آثار حقوق آب، مدرس پاره وقت در مجتمع ع

چکیده:

روابط بین افراد در جهت انتفاع از آب رودخانه ها همواره بر مقررات و قواعدی استوار است . کشور ایران نیز در جهت اجرای طرح های مهندسی رودخانه، دارای قوانین موضوعه است . از آن جا که در هیچ قانونی، راه حل تمام مسائل دیده نشده است، بالطبع قوانین طرح های پیش گفته نیز از این امر مستثنی نیست و البته این امرتا حدودی طبیعی است . در مقالهی حاضر، نارسایی های حقوقی پاره ای ا ز طرح های مزبو ر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و راه حل های مناسب پیشنهاد شده است .