مقاله ناسازواري عدالت و صلح در ديوان کيفري بين المللي در پرتو پرونده عمرالبشير (سودان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۲۴۳ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: ناسازواري عدالت و صلح در ديوان کيفري بين المللي در پرتو پرونده عمرالبشير (سودان)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي کيفري
مقاله شوراي امنيت
مقاله ديوان کيفري بين المللي
مقاله صلح
مقاله عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سواري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و برگرفته از اختيارات شوراي امنيت در منشور ملل متحد، راه مشارکت اين شورا در مبارزه با بي کيفري و گسترش عدالت از طريق تعقيب و کيفر جانيان در کشورهايي که هنوز با تمسک به قاعده حاکميت سعي در ايجاد حصار امنيتي براي خود دارند، هموار شده است. رسيدگي به جنايات ارتکابي در سودان که به تاريخ ۳۱ مارس ۲۰۰۵ و طي قطعنامه ۱۵۹۳ در چارچوب فصل هفتم منشور از طريق شوراي امنيت به ديوان کيفري بين المللي ارجاع گرديده و به تبع آن صدور جلب رييس جمهور اين کشور با حکم شعبه مقدماتي ديوان مذکور، اولين موردي است که نظام حقوق کيفري بين المللي را وارد مرحله جديد تکاملي خود کرده است. هر چند اين پرونده نماد نويني از همکاري دو نهاد سياسي و قضايي بين المللي در مبارزه با بي کيفري است، اما جنب و جوش و تقابل ديپلماسي بين المللي مصلحت انديشانه با عدالت جويي ديوان، سرانجام پروسه رسيدگي را با ابهام رو به رو ساخته است.