مقاله ناسازگاري نظريه با نوع ادبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نقد ادبي از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: ناسازگاري نظريه با نوع ادبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهفر مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيا هر رويکرد نقد ادبي قابليت بررسي هر اثر ادبي را دارد؟ و از آن فراتر، آيا هر نظريه روان شناختي، جامعه شناختي، فلسفي و… قابليت بررسي هر متني را دارد؟ به صِرف مشاهده چند شباهت يا نشانه اي ضعيف و کوچک از بحث هاي موجود در يک نظريه مي توان آن را براي تفسير و تحليل هر متن ادبي مناسب دانست؟ آيا نمي بايد اصولا ميان متن و نظريه اي که قرار است تحليل گر و گشاينده رمز و راز و پيچيدگي هاي متن باشد، نوعي ارتباط و سازگاري و همگوني وجود داشته باشد؟ و در چه صورتي مي توان گفت منتقد در ارايه خوانش تازه اي از مثلا يک متن کهن بنا بر يک نظريه علوم انساني توفيق يافته است؟ شايد البته اگر منتقد برداشت و تحليل جديدي را از متن به دست دهد، اگر از راز و رمز اثر پرده بردارد، اگر بتواند فراروي درون مايه اثر را با انديشه ها و نظرهاي جديد نشان دهد، اگر با ارايه آگاهي هاي تازه درک ما را درباره متن دگرگون کند و در نهايت بتواند به کشف لايه اي ناشناخته از متن يا به شناخت جديدي از آن دست يابد.