مقاله ناصر خسرو و مخاطب قرار دادن صاحبان خرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: ناصر خسرو و مخاطب قرار دادن صاحبان خرد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدياني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناصر خسرو، حکيم و شاعر بزرگ قرن پنجم هجري، خرد و مشتقات آن را در چهار صد بيت و عقل و تركيباتش را در حدود دويست بار در ديوان ده هزار بيتي اش به كار برده است. هر چند عده اي خرد را در اشعار او داراي بار ارزشي مي دانند و عقل را با بار فلسفي و ديني مطرح مي كنند، به نظر نگارنده، اين تفاوت در كل ديوان، آن قدرها محسوس و ظاهر نيست كه بشود به چنين قضاوتي دست يازيد. در اين پژوهش از روش توصيفي با جستجوي کتابخانه اي در آثار ناصر خسرو بخصوص ديوان اشعارش، استفاده کرده ام تا واژه هايي همچون خردمند، عاقل، صاحب خرد، پرخرد، مشتقات و هم خانواده هاي آنها را بيابم و با توجه به ويژگي هاي مشترک، دسته بندي نمايم.
نگارنده علاوه بر آوردن و ذکر اين ابيات در مواردي که شاعران معاصر، پيش يا بعد از ناصر خسرو در اين موضوع، داد سخن داده اند، نمونه هايي از اشعار آنها را نيز بيان کرده ام.
در بيش از پنجاه و پنج بيت، صاحبان عقل و خرد، مناداي ناصر خسرو قرار مي گيرند تا حرف هاي مگويش را بر آنها عرضه بدارد و سفره پند و وعظش را براي آنها، پهن كند.
او در اين ابيات از ارتباط خردمند با دنيا، پذيرش سخن پيران و عمل به آن، ميانه او با خدا و قرآن و دين، دوري وي از خطا و نادان و خواسته هاي نفس که سرانجامش کسب عزت و جاودانگي است، سخن مي گويد.