سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عطیه پیچکا – دانشگاه زنجان
علیمردان شاه رضایی – دانشگاه الزهرا

چکیده:

در این مقاله نامساوی های پیچشی معکوس را ابتدا معرفی می کنیم و سپس نوع جدیدی از آن ارائه داده می شود. مساله معکوس جهت تعیین منبع حرارت (f(t از معادله حرارتبا مشاهدات (u(x0,t از محمل φ در نظر می گیریم. تحت این فرض اولیه که ƒ علامت خود را حداکثر N بار تغییر می دهد، یک پایداری مشروط از نوع هولدر را به عنوان یک مثال کاربردی ارائه می دهیم.