سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود حسین آبادی – مدیر کل جغرافیایی وکدگذاری پستی کشور
کوروش باستانی – کارشناس مسؤل کدپستی

چکیده:

بشر به آنچه که دسترسی پیدا کرد ، بر روی آن نامگذاری نمود و بدین سان نامهای جغرافیایی خلق شد . با پیدایش اجتماعات بشری پدیده ارتباطات ظهور کرد و متداولترین روش استفاده از پست بود . ارتباطات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بشر امروزی با ارتباطات مکتوب ( پست ) عجین و ممزوج شده است . مهمترین چالش فراروی پست ، نشانی مرسولات پستی میباشد . ناکافی یا غلط بودن نشانی گیرندگان موجب عدم توزیع مرسولات میشود . این مشکل عظیم تحدید جدی برای فعالیت پست و تهدیدی در جهت تحقق افزایش رضایتمندی مشتریان پست میباشد . اساس فعالیت پست که قبول ، رهسپاری و توزیع مرسولات مردم ، موسسات و …. میباشد بر نشانی فرستندگان و گیرندگان استو ار میباشد . نشانی در پست به دو قسمت اطلاعات یا نامهای جغرافیایی و اطلاعات مکانی تقسیم میشود . ادارات پست در دنیا در خصوص نشانی مرسولات بیشترین مشکل را در اطلاعات یا نامهای جغرافیایی دارند . بمنظور کم کردن اتکاء به نامهای جغرافیایی و تغییرات تقسیمات جغرافیا یی ، کاهش نامه های سرگردان ، سهولت در تجزیه مرسولات ، تسریع در توزیع ، استفاده از فن آوریهای نوین ، استاندارد نمودن عملیات پستی و ….. تفکر ابداع ، تولید کدپستی در ادارات پستی کشورهای اروپایی بوجود آمد . نکته قابل ذکر در مورد اکثر سیستمهای کدپستی در تقس یم بندی الف ) اطلاعات و نامهای جغرافیایی با ب ) اطلاعات مکانی میباشد و این دو قسمت در پست به کد رهسپاری و کد توزیع شناخته میشود . کد پستی ۵ رقمی ایران دو قسمت میباشد که عدد ۱ حد فاصل کد رهسپاری ( نقاط جغرافیایی ) و کد توزیع ( محدوده های مشخص از یک شهر ) است . مجموع تعداد کد رهسپاری بالغ بر ۲۸۰۱ امکان میباشد و کل کشور به ۱۰۱۰۶ گشت پستی شهری و روستایی تقسیم شده است . کدپستی ده رقمی ایران از سال ۱۳۷۰ طی عملیات میدانی و برداشت اطلاعات مکانها در نقاط شهری شروع و در سال ۱۳۷۵ با برداشت اطلاعات مکانهای روستایی ب ه اتمام رسید و تا کنون دوبار اطلاعات نقاط شهری بهنگام سازی شده است در حال حاضر در بانک اطلاعات کدپستی ده رقمی ، قریب به ۲۷ میلیون رکورد اطلاعاتی در خصوص مکانهای شهری و روستایی ذخیره شده است .برخی از کشورها اضافه نمودن کدپستی به نشانی را اجباری نموده اند ، بعضی دیگر با انواع شیوه های تبلیغاتی مردم را به نوشتن کدپستی ترغیب مینمایند . حدود ۹۰ درصد فرستندگان در دنیا از کدپستی استفاده مینمایند و در ایران حدود ۵۰ درصد فرستندگان از کدپستی استفاده مینمایند . تمامی نظانهای کدپستی در دنیا برای پیاده سازی کدپستی نی ازمند نقشه های نقاط شهری و روستایی میباشد . نبود نقشه های رایانه ای در ایران یکی از مشکلات اتصال اطلاعات به نقشه ها میباشد . مهمترین چالشهای فراروی مجریان نظام کدپستی در ایران تغییرات در تقسیمات کشور ، بروز نبودن نقشه ، وجود سیستمهای متعدد کدگذاری برای ام اکن ، تغییرات پی در پی اسامی معابر و … میباشد که میتواند موضوع تحقیق برای محققان قرارگیرد