مقاله نامه آفرينش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۳ در نامه فرهنگستان از صفحه ۱۲۲ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: نامه آفرينش
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجيان حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نامه آفرينش، يا «سفر پيدايش»، نخستين بخش از عهد عتيق و مشتمل است بر سرگذشت آفرينش و قصص آدم و فرزندانش، نوح، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و يوسف. از عهد عتيق چندين ترجمه فارسي به خط عبري در دست است. قديم ترين ترجمه ها عبارت از پاره هاي ناقصي است از شش نسخه كتابت شده در زماني پيش از عصر مغول، كه هنوز انتشار نيافته است (دانشنامه ايرانيكا، ذيل (Bible. كهن ترين نسخه هاي كامل اسفار پنج گانه، دست نويس هاي محفوظ در كتابخانه هاي واتيكان و بريتانيا (مورخ ۵۰۷۸ از آفرينش= ۷۲۹ ه و ۱۳۱۹ م) است كه هر دو را هربرت ه. پيپر به خط عبري و بدون آوانويسي منتشر كرده است.
كتابي كه در اين جا مورد گفتگو است برگردان نسخه واتيكان به خط فارسي است و به منظور تدريس تاريخ زبان فارسي به دانشجويان كرسي ايران شناسي دانشگاه دولتي ايروان فراهم آمده است. اين ترجمه از ديدگاه تاريخ زبان فارسي واجد اهميت بسيار است. دكتر مليكيان در مقدمه تفصيلي كتاب زمان نگارش آن را سده هاي پنجم و ششم هجري برآورد كرده است.