سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسانه ویلاتاج – پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات، پژوهشکدة فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهران
محمد آزادنیا – مربی پژوهشی، پژوهشکدة فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهران
مصطفی مصطفی عاصی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی سطوح مختلف نام دامنه، چارچوب و تکنیکهای لازم برای ثبت و بکارگیری دامنه های چند زبانه که در برگیرنده نام دامنه فارسی نیز می باشد ارائه شده است . پس از معرفی طرح های جاری برای ثبت نام دامنه چندزبانه در ناحیه آسیا با قابلیت فارسی، عربی و اردو، تحلیلی در خصوص سیاست گذاری زبانی بمنظور تعریف استاندارد های لازم برای حمایت از زبان فارسی و ایجاد نام دامنه های فارسی با توجه به قابلیتهای اینترنت آورده شده است