سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا احمدی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری
نعمت اله محرمی –
محمدصادق لطفی –

چکیده:

مقاله حاضر در برگیرنده تحقیقی است کهخ درباره برنامه های مختلف این دریای مهم در طول تاریخ صورت گرفته است. روش تحقیق آن تاریخی از نوع (علی پس از وقوع) است و اساس کار در این پژوهش استفاده ازمنابع کتابخانه ای و کتابها و سندها و قراردادهای بین المللی و در پایان ارایه پیشنهاد می باشد.