مقاله نانواستراتيگرافي سازند گورپي در برش دره شهر (جنوب شرق ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: نانواستراتيگرافي سازند گورپي در برش دره شهر (جنوب شرق ايلام)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوفسيل
مقاله نانوپلانکتون
مقاله لوفا
مقاله سازند گورپي
مقاله دره شهر
مقاله ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رساايزدي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات انجام شده، ۲۴ جنس و ۴۸ گونه نانوفسيل از نانوپلانکتون هاي آهکي سازند گورپي در برش دره شهر براي اولين بار مورد مطالعه و شناسايي قرار گرفتند و عکس برداري شدند. سنگ شناسي اين سازند را مارن ها و شيل هاي ضخيم لايه زيتوني رنگ تشکيل مي دهند و شامل دو بخش آهکي به نام هاي امام حسن و لوفا مي باشند. باتوجه به گسترش چينه شناسي نانو پلانکتون هاي آهکي، برش مورد مطالعه، با زون هاي CC16-CC26 از زون بندي Sissingh (1977) و Np1-Np2 از زون بندي (Martini 1971) هم خواني دارد. بر اين مبنا سن سازند گورپي از سانتونين پسين تا ابتداي دانين آغازي پيشنهاد مي شود. همچنين حضور گونه هاي Biantolithus sparsus, Cruciplacolithus primus, Micula prinsii, Micula murus  در سازند گورپي، نشان مي دهد که مرز کرتاسه-ترشياري به طور پيوسته در درون سازند گورپي قرار دارد.