سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار شریف زاده بائی –
مصطفی رحیم نژاد –
مصطفی قاسمی –

چکیده:

توجه به پیل‌های سوختی بیولوژیک وپیل سوختی بیولوژیک بر پایه آنزیم (با استفاده از گلوکز اکسیداز (GOX) به عنوان کاتالیست آندی وگلوکز به عنوان سوبسترا) تقریباً در قرن گذشته فزونی یافته است . اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تحول بزرگی در پیل سوختی بیولوژیک در