سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیامک پناهی – استادیارگروه معماری دانشگاه ازاداسلامی واحدابهر
لیلی سلطان زاده پرمهر – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات البرز

چکیده:
نانوتکنولوژی یکی ازفناریهای جدیدی است که اینده بسیارروشنی برای آن پیش بینی میشود و گستردگی دامنه تاثیر این فناوری میتواند جنبه های بیشتری اززندگی اینده بشر را تحت تاثیر قراردهد به همین جهت سعی درشناخت این پدیده بسیاری ضروری و مفید می باشد فناوری نانو یک فناوری سازگاربا محیط زیست بوده و بدیهی است که کاربردهای عملی آن به مرور زمان افزایش خواهد یافت کاربرد فناوری نانو درتحول سایرفناوریها تاثیربسزایی برسلامت و اسایش مردم دارد امروزه کشورهای مختلف با بهره گیری ازفناوری نانو و تلفیق آن با سایرتخصص ها به دستاوردهایی رسیده اند که ازآن جمله می توان به هزینه های تولید و نگهداری کمتر مصرف انرژی پایین و طول عمربیشتر اشاره کرد امروزه ازفناوریهای مختلف به منظور ای جاداسایش بیشتر و صرفه جویی درهزینه ها به خصوص درمصرف منابع انرژی بهره های فراوان برده میشود استفاده ازفناوری نانو جهت تهیه مصالح مناسب و با ویژگی موردنظر دربخشهای مختلف ساختمان برای کاهش مصرف انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش بسزایی خواهد داشت دراین مقاله سعی شده است که با روش توصیفی تحلیلی به برسری و شناخت پدیده نانوتکنولوژی و تاثیر آن برمصالح ساختمان پرداخته شود