سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه سادات سکوت – محقق شرکت پژوهشگران نانوفناوری
عاطفه سلیمی – محقق شرکت پژوهشگران نانوفناوری
احمد فاضلی – محقق شرکت پژوهشگران نانوفناوری
محمدامین مرادی – محقق شرکت پژوهشگران نانوفناوری

چکیده:

رویکرد جدید کمپانی های بین المللی نفت در برنامه های توسعه ای میان مدت خود مبتنی بر مستقل نمودن کشورهای صنعتی از منابع انرژی هیدروکربنی و طرح فناوری های جدید به خصوص نانوفناوری به عنوان صدق این مدعا، واهمه آن را برای کشورهای صاحب این ذخایر که نوعا اقتصاد آنها نیز وابسته به نفت می باشد، بوجود آورده است که جایگاه آنها در آتیه اقتصاد جهان چگونه است؟
آنچه در این مقاله خواهد آمد ثابت می کندکه نانوفناوری نه تنها از صنایع نفت و گاز مستقل نیست، بلکه با پیدایش زمینه ها و کاربردهای ویژه برای ترکیبات موجود در سیالات هیدروکربنی ارزش افزوده و اهمیت آنها را بیشتر نموده است. مهمترین این ترکیبات، نانوساختارهای آلی اعم از آسفالتین، الماسواره و هیدرات گازی می باشند که تا به امروز از معضلات و دورریختنی های صنایع نفت و گاز بوده اند، اما از این پس نقش جدی در استراتژی پایین به بالا و همچنین مباحث خودچیدمانی که توسعه زمینه های مختلف فناوری نانو را به دنبال دارد، ایفا می کنند. به عبارت دیگر صاحبان صنایع نفت وگاز می بایست سیاست کلانخود را به نحوی تنظیم نمایندکه امادگی ورود صنعتی جدید، با ابعادی بسیار گسترده تر از صنایع پتروشیمی را داشته باشند.