مقاله نانوستراتيگرافي و پالئواکولوژي سازند سورگاه در ميدان گازي تنگ بيجار (چاه شماره ۱۰) و تطابق آن با برش نمونه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: نانوستراتيگرافي و پالئواکولوژي سازند سورگاه در ميدان گازي تنگ بيجار (چاه شماره ۱۰) و تطابق آن با برش نمونه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوستراتيگرافي
مقاله سازند سورگاه
مقاله نانوفسيل هاي آهکي
مقاله تنگ بيجار
مقاله پالئواکولوژي
مقاله زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاد فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي كني انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه نانوستراتيگرافي سازند سورگاه، بر روي چاه شماره ۱۰ ميدان گازي تنگ بيجار انجام پذيرفت. اين مطالعه، اولين تحقيق بر اساس نانوفسيل هاي آهکي بر روي سازند سورگاه در برش تحت الارضي محسوب مي شود که نتيجه آن شناسايي ۳۱ جنس و ۵۶ گونه نانوفسيلي مي باشد. تلفيق اطلاعات به دست آمده و مطابقت با زوناسيون استاندارد جهاني در برش مطالعه شده، منجر به تشخيص زون هاي UC8 تا UC12 با سن تورونين مياني تا سانتونين پيشين گرديد. تطابق کرونوستراتيگرافي با برش نمونه نشان مي دهد، که قاعده سازند سورگاه در مطالعه حاضر، سن جوان تري نسبت به برش نمونه دارد. يافته هاي نانوفسيلي حکايت از آن دارد که رسوبات سازند سورگاه در عرض جغرافيايي پايين و در محيطي کم عمق و غني از مواد غذايي نهشته شده اند.