سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انوشیروان کنی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
سعید حکمتی نیا – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

برش نمونه سازند گرو در کبیر کوه ایلام دارای ۸۹۶ متر ضخامت (۸۱۴ متر رخنمون و ۸۲ متر در زیر زمین) و متشکل از تناوبی از اهک و شیل است. به منظور مطالعه و طبقه بندی ناتوستراتیگرافی بخش رخنمون برش مذکور تعداد ۲۵۰ نمونه از شیل های این سازند برداشت شد و پس از آماده سای و مطالعات دقیق میکروسکوپی بر روی ۱۴۰ نمونه انتخابی، ۴۹ گونه، متعلق به ۱۲ خانواده شناسایی و توصیف گردید. بر اساسپراکندگی نانوفسیلهای یافت شده، ضخامت مطالعه شده از برش نمونه سازند گرو در بر گیرنده زونهای نانوفسیلی CC1 تا CC7 از الگوی استاندارد Sissingh (1977) است که بیانگر سنی معادل بریازین آغازین تا آپسین برای بخش رخنمون سازند گرو در برش نمونه می باشد.