سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منیره مجلسی – مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط واستادیار دانشکده دانشگاه علوم پزشکی شه
محمد منشوری – استادیاردانشکده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم جلالی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای حفظ بهداشت وسلامت انسان ،توسعه وپیشرفت جوامع امری ضروری است . آلودگی منابع آب موجود و نیزضرورت تامین آب سالم استفاده از روشهای جدید در تصفیه آب را افزایش داده است. ازاین رو فناوری نانو به عنوانیکی از روش های نوین درتصفیه مارا به این مهم رهنمون می سازد.فناوری نانو دربرگیرنده فرایندهایی درابعاد نانومتر برروی اتم ها ومولکولهاست .بادستیابی به ساخت و کنترل نانوذرات می توان به ویژگیهای مورد نظر دستیافت. مقاله حاضر بخش کوچکی ازکاربردهای فناوری نانو درفرایند تصفیه آب را شامل می شود .دراین مجال تاثیر نانوذرات درحذف آلاینده ها از آب بررسی می شود . برای مثال حذف آرسنیک به کمک نانوذرات آهن ،اکسیدروی وفناوری Arsenxnp حذف ذرات با استفاده از نانو فیلتراسیون ،حذف نیترات توسط نانوذرات آهن ، تاثیرنانوذرات نقره برمیکروفلورروده و استفاده از فناوری نانو درتهیه آب خالص ،همچنین حذف آلاینده های آلی به کمک نانوذرات تیتان ،اکسیدروی وفتوکاتالیست جفت شده با فیلتر غشایی ازآب مطالعات نشان می دهد که به دلیل معایب روشهای متداول تصفیه آب توجه به فناوریهای جدید چون نانو اجتناب ناپذیر است .