سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید اعلی موسوی – مرکز تحقیقات باتریسازی نیرو خیابان پاسداران، باتریسازی نیرو
شهرزاد هاشمی شکفته – مرکز تحقیقات باتریسازی نیرو خیابان پاسداران، باتریسازی نیرو
بهرام چراغی – مرکز تحقیقات باتریسازی نیرو خیابان پاسداران، باتریسازی نیرو
محمد صفی رحمانی فر – مرکز تحقیقات باتریسازی نیرو خیابان پاسداران، باتریسازی نیرو

چکیده:

باتری سرب اسیدی و مواد فعال آن به ویژه صفحه منفی آن موضوع مقلات زیادی بوده است . در حال یکه درمورد مواد فعال منفی مستندات زیادی وجود ندارد . در صفحه منفیباتری سرب اسیدی مشکلاتی مثل دشارژ خود بخودی، هسته زایی، اتصال الکتریکی و تغییر جحجم در مواد فعال منفی وجود دارد به همین دلیل تحقیق پیرامون ساخت افزودنی های جدید برای توسعه باتریهای دارای عمر چرخهای بالا ضروری به نظر می رسد . در کار حاضر یک لایه نانومتری از پلیمر هادی به عنوان اصلاح کننده حد فاصل مواد فعال منفی / شبکه جهت افزایش عمر چرخه ای باتری سرب اسیدی مجهز به سوپاپ تنظیم بکار گرفته شده است .
لایه نانومتری پلی آنیلین با ضخامتهای مختلف توسط روشهای شیمیایی ترسیب، بر سطح شبکه سربی نشانده شد . شبکه های مجهز به لایه پلیمری توسط خمیری شامل مخلوطی از اکسید سرب و سولفاتهای سرب پوشش داده شد . سلهای اولیه مونتاژ و کارایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت . سلهای مجهز به نانو لایه های پلیمری توسط روش جریان ثابت شارژ و دشارژ گردید .
نتایج نشان داد که، لایه های ضخیم از پلی آنیلین مقاومت داخلی سلهای را افزایش می دهد . در شرایط بهینه ضخامت لایه پلیمری حدود ۹۰-۴۰ نانومتر بود و ظرفیت اولیه باتری در چنین شرایطی با باتری سرب اسیدی معمولی تفاوتی نداشت . اگرچه در باتری سرب اسیدی بدون لایه پلیمری ظرفیت سل پس از ١٠٠ چرخه شارژ – دشارژ کامل به %٢٠ ظرفیت اولیه رسید اما در سل مجهز به لایه پلیمری سل پس از همان شرایط ۴۰ % ظرفیت اولیه را نشان داد .