سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر کتباب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده مهندسی پلیمر
حسین میرزازاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده مهندسی پلیمر
سعید بازگیر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

هدف از اجرای پروژه حاضر تهیه و مطالعه خواص نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر پخت دینامیکی شده بر پایه PP/EPDMو فیلر مونتموریلونیت می باشد . برای این منظور مستربچ نانوکامپوزیتPP/clay با استفاده از سازگازکننده پلی پروپیلن مالئیکه شده(PP-g-MA ) تهیه گردید . ساختار میکروسکوپی و مورفولوژی مستربچ حاصل توسط اسپکتروسکوپی XRD مطالعه و درجه Intercalation یا Exfoliation لایه های clay نیز بررسی شده است . نتایج نشان داد که با افزایش میزان PP-g-MA فاصله بین لایه ها افزایش می یابد . مقدار مشخصی از نانومستربچ تهیه شده ,در مرحله اختلاط دینامیکی به آلیاژ PP/EPDM اضافه شده و مجموعه این مواد در حضور یک سیستم ولکانیزه کننده تحت پخت دینامیکی قرار گرفت . مورفولوژی نانوکامپوزیت TPE حاصل توسط SEM نیز مورد مطالعه قرار گرفت و ساختار ماتریس دیسپرس TPE و یکنواختی پراکنش ذرات نانوفیلر در فاز ماتریس مشاهده شد . رئولوژی و رفتار ویسکوالاستیک مذابنوکامپوزیت TPE حاصل توسط تکنیک رئومکانیکال اسپکتروسکوپی ( RMS ) بررسی گردید .نتایج حاصل نشان داد که نانوکامپوزیت TPE از مدول الاستیک بالاتری نسبت به نمونه های مرجع پرنشده برخوردار می باشد که ناشی از بر هم کنش قوی بین زنجیرهای PP و لایه های نانومتری فیلر است . همچنین خواص مکانیکی نمونه های تهیه شده با درصدهای مختلف از Nanoclay با درجات متفاوت Intercalation نیز بررسی و مقایسه شد که در تمامی موارد مدول در نمونه های نانو TPV مقادیر بالاتر و افزایش طول در نقطه شکست آنها مقادیر پایینتری را نسبت به نمونه های مرجع از خود نشان دادند .