سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجتبی زیادی – دانشجوی عمران دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

چکیده:

مقاله حاضر مختصراًبه بررسی نانو تکنولوژی در محیط زیست می پردازد و موارد مختلف این تکنولوژی را اعم از مزایا و مضرات ان بر محیط زیست بررسی میکند. این که چه نانو تکنولوژی چه منافع یا ضربه هایی میتواند بر محیط زیست و انسان داشته باشد امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته به بحث های روزمره و خانگی تبدیل شده است. از این رو این مقاله به سه بخش عمده تفکیک میشود:
۱- مزایای زیست محیطی۲-مضرات نانو تکنولوژی بر محیط زیست و انسان۳- آینده و راه کارها.
در بخش اول مزایای مختلف این تکنولوژی در محیط زیست و انسان بررسی شده، از جمله موارد مختلف در تصفیه ی آب ، هوا و خاک ، حفظ منابع انرژی فعلی ، تولید منابع جدید، قطع تولید آلایندها و… . در بخش دوم ضربه هایی که نانو تکنولوژی به محیط زیست و انسان وارد می اورد یا ممکن است وارد کند بررسی شده. با توجه به این که مضرات نانوتکنولوژیبرایمحققان زیاد اشکار نیست و با توجه به گسترش روز افزون فراورده های نانویی این مورد توجه بسیاری از محافل علمی را به خود جلب کرده است. از موار خطرآفرین این تکنولوژی میتوان به ؛ آسیب هایی که به ارگان های مختلف بدن وارد میکنند(مغز، شش ها، قلب و …)، معلق ماندن به مدت زیاد در هوا ، امکان انباشته شدن ، خطراتی که برای کارگران این کارخانه ها دارند و … ، نام برد. در بخش سوم با توجه به موارد ذکر شده راه کارهای ممکن برای کنترل این تکنولوژی در مسیری مطمـن از نظر زیست محیطی ارایه شده است. در پایان در جدول(۱) مزایا و مضرات نانوتکنولوژی در نمونه ای از فرایندهای به کار رفته اورده شده است.