سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده طاهره گلستانی زاده – گروه فیزیک،دانشکده علوم ، دانشگاه شیراز
مهدیه هاشمی – گروه فیزیک،دانشکده علوم ، دانشگاه شیراز
محمود حسینی فرزاد – گروه فیزیک،دانشکده علوم ، دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله یکنانو فیبر با مد هیبرید پلاسمونیکی با قابلیت محدود سازی میدان در ابعاد زیر طول موج طراحی و شبیه سازی شده است. ساختار این نانو موجبر با مغزه هوا شامل لایه فلزی، لایه میانی با ضریب شکست پایین(سیلیکا) و لایه ای با ضریب شکست بالا از جنس سیلیکون می باشد. این ساختارطول انتشار نسبتا بزرگ و قابلیت محدود سازی قوی میدان در ابعاد زیر طول موج ، را دارد،که از مزایای موجبر ها با لایه فلزی به علت حضور امواج پلاسمون سطحی می باشد. در این ساختار، بیشترین توان مد در لایه سیلیکا قرار گرفته،چون از یک طرف به دلیل حضور پلاسمون سطحی در مرز مشترک اش با فلز و از طرف دیگر بخاطر اختلاف زیاد ضریب شکست سیلیکا نسبت به سیلیکون و ناپیوستگی مولفه نرمال میدان الکتریکی در مرز سیلیکا- سیلیکون می باشد. اثرتغییر ضخامت لایه فلزی بر پارامترهایی چون قسمت حقیقی ضریب شکست موثر وطول انتشار و میزان محدود سازی مد پایه موجبر مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین مقایسه ای بین مقادیر این پارامترها برای فلزات مختلف (نقره،طلا و مس) ا نجام شده است