مقاله نانو لوله هاي كربني آلاييده به عناصر سه ظرفيتي با استفاده از طيف سنجي پس پراكندگي رامان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: نانو لوله هاي كربني آلاييده به عناصر سه ظرفيتي با استفاده از طيف سنجي پس پراكندگي رامان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو لوله هاي كربني
مقاله تخليه قوس الكتريكي
مقاله طيف سنجي رامان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابانژاد سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملک فر رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سيدحسيني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از روش تخليه قوس الكتريكي (DC) و با استفاده از گاز استيلن به عنوان منبع كربن و گاز حامل نيتروژن، نانو لوله هاي كربني آلاييده به عنصر سه ظرفيتي بور توليد شده است. نمونه هاي نانو لوله هاي كربني نشست يافته بر روي الكترود كاتد را كه داراي خاصيت آلاييدگي ساختاري به عنصر بور بودند،‌ جمع آوري و پس از خالص سازي با استفاده از طيف سنجي پس پراكندگي رامان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق مويد اين حقيقت است كه مولفه فركانس بالاي مد G در نانو لوله هاي كربني آلاييده به عنصر پذيرنده الكترون، بور، به سمت اعداد موجي بالاتر انتقال مي يابد و مد فركانس پايين G، كه در اعداد موجي تقريبي ۱۵۴۰cm-1 تا ۱۵۷۰cm-1 ظاهر مي شود و به نام مد BWF شناخته شده است، نشانگر فلزي بودن نانو لوله مي باشد. مد D در نانو لوله هاي كربني مذكور به واسطه حضور آلايش، داراي قله طيف راندمان تيز و شدت نسبي بالايي مي باشد.