سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید جزایری – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
هستی مجیدی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سال های اخیر استفاده از فتوکاتالیست های ناهمگن به ویژه TiO2 برای کاهش آلودگی های محیط زیست، کاهش ترکیبات آلی آلوده کننده هوا و پس آبها بسیار مورد توجه محققین بوده است. برخی گزارشات حاکی از کشتار میکروب ها و سلول های توموری به وسیله نور هستند. از مزایای UV/ TiO2 در تکنولوژی ضد عفونی می توان سطان زا نبودن آن را نام برد. در این مقاله خاصیت ضد باکتریایی نانو TiO2 بر آب آلوده به گونه باکتری E.coil مورد بررسی قرار گرفته . اثرات مختلفی چون حالت فیزیولوژیکی E.coil غلظت اولیه E.coil وطول مدت تابش نور UV بر غیر فعالسازی باکتری مطالعه گردید.