سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالعلی مراثی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدحسن بصری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعنی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله در مورد تقویت سازه های کامپوزیتی ساندویچی از طری ق تقویـت هسـته آنهـا بـا جـایگزینی فومهـای نانوکامپوزیتی به جای فومهای معمولی بحث کرده و انـواع فومهـای نانوکـامپوزیتی و انـواع  نـانوذرات تقویـت کننده استفاده شده و نحوه ساخت این فومها را شرح داده است . مقاله همچنین در پایان خـواص و کاربردهـای فومهای نانوکامپوزیتی و سا زه های نانوکامپوزیتی ساندویچی را در صنایع دریایی و بالاخص در زیردریـایی هـا توضیح داده است .