سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیازی یعقوبی – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

چکیده:

دیرزمانی است که روشهای مطالعات منطقه ای در ایران بازنگری نشده است روشهای جاری بنا به نیازهای که جندین دهه پیش مطرح بود طراحی شده اند و هنوز هم از آنها استفاده می نمایند. در حالی که طی زمان نیازهای جدیدی پیش آمده و نارساییهای روشهای جاری برای بیشتر برنامه ریزان و پژوهشگران ثابت شده است. در این مقاله با هدف تعییت اهمیت توجه به تعادل های منطقه ای ، مروری بعضی نظرات مشهور و نقش دولتها در این زمینه نگاشته شده است و می کوشیم تا با استفاده از اندیشه های مطرح شده نگاه جدیدی به مسائل مروط به مطالعات منطقه ای بیندازیم.