سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرناز قاسمی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عباسی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

انتشار موج الکترومغناطیسی در پلاسمای در حال تعادل، میتواند باعث بوجود آمدن ناپایداریهایی در محیط شود . از انواع این ناپایداریها می توان به ناپایداریهای پارامتری و مدولاسیون اشاره کرد . بررسی شرایط وجود و رشد این نوع ناپایداریها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله تغییر نرخ رشد ناپایداریها در دو حالت بررسی شده است . ابتدا به اثرات حرارتی مربوط به الکترونها و سپس به نقش میدان مغناطیسی ثابت خارجی که موازی با جهت انتشار موج الکترومغناطیسی است پرداخته خواهد شد . نتایج نشان میدهد که در حالت اول نرخ رشد ناپایداریها کاهش و درحالت دوم افزایش می یابد .