سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا پاک نژاد – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
محمد قربانعلیلو – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
محمود قرآن نویس – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
داود درانیان –

چکیده:

ناپایداری رامان رو به جلو در برهمکنش پالس لیزری پیکوثانیه با شدت( I ≤ ۱۰۱۸W / cm 2) با محیط پلاسما بوجود می آید. منشاء تولید این ناپایداری، نیروی غیرخطی پاندرموتیو حاصل از زنش امواج الکترومغناطیسی پراکنده شده استوکس و آنتی استوکس و موج الکترومغناطیسی فرودی در پلاسما می باشد که با ایجاد امواج پلاسماییردپایی، باعث مدوله شدن شدت لیزر و رشد دامنه نوسانات چگالی در پلاسما می شود. با اعمال یک میدان مغناطیسی محوری ثابت خارجی به پلاسما ، آهنگ رشد و تابع رشد زمانی مربوط به این ناپایداری در پلاسمای مغناطیده محاسبه شده و با مقایسه نتایج بدست آمده نسبت به پلاسمای غیرمغناطیده، نشان داده می شود که تابش پالس لیزری با قطبش دایروی (راست گرد- چپ گرد) به ترتیب باعث (افزایش- کاهش) آهنگ رشد این ناپایداری در پلاسما می شود.