سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر چخماقی دوم – مرکز تحقیقات گداخت و پلاسما سازمان انرژی اتمی ایران، دانشگاه صنعتی ا
بهروز مراغه چی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

ما سیستم مورد بررسی خود را در حالت تعادلی به صورت یک پرتو الکترونی نسبیتی با تابع توزیع به شکل [فرمول در متن اصلی] در نظر می گیریم . در حالی که این پرتو در یک میدان مغناطیسی یکنواخت محوری وبا یک سرعت محوری یکنواخت در حال حرکت است ما برای آن یک خود میدان الکتریکی شعاعی و خود میدان مغناطیسی سمتی به عنوان میدانهای تعادلی در نظر می گیریم . اختلالی به شکل یک سیگنال الکترومغناطیسی با قطبش دایروی در جهت محور در داخل این سیستم منتشر می کنیم . سپس با استفاده از روش مشخصه ای معادلات ماکسول – ولاسوف را حل می کنیم تا در پایان به معادله پاشندگی برای ناپایداری سیکلوترون میزر دست یابیم