مقاله نبوت طبيعي از ديدگاه آکوئيناس و ابن سينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۶۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: نبوت طبيعي از ديدگاه آکوئيناس و ابن سينا
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سينا
مقاله پيشگويي
مقاله توماس آکوئيناس
مقاله نبوت الهي
مقاله نبوت طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توماس آکوئيناس ذيل بحث نبوت که خود ذيل بحث لطف الهي است، مفهوم نبوت طبيعي را به کار مي گيرد و آن را از نبوت الهي که عطيه روح القدس است، جدا مي کند. او تبيين فيلسوفان از جمله ابن سينا را از نبوت، تنها در حيطه نبوت طبيعي مي گنجاند. اين نوشتار مي کوشد تا با تحليل معنايي نبوت طبيعي ناظر به مباني آکوئيناس، معني دقيق آن را روشن کند، هم چنين در پي روايي نسبت نبوت طبيعي به تبيين ابن سيناست.
علاوه بر آنکه مفهوم نبوت طبيعي نزد آکوئيناس به رغم سعي او در شفاف سازي مبهم باقي مي ماند، اين مفهوم در پيوند با نظر او آموزه اي قدسي است و هم چنين بستگي به نحوه اکتساب عقلانيات دارد. که در اينها با ابن سينا اختلاف مبنايي دارد. همين اختلاف رويکردها مي تواند به اين نتيجه رهنمون شود که تبيين ابن سينا حداقل از ديدي دروني، نبوت کاملا الهي است و برآمده از طبيعت نيست. استفاده آکوئيناس از مفهوم نبوت طبيعي که در راستاي مباني اوست، در حقيقت راه را براي تبيين فلسفي نبوت مي بندد.