مقاله نبود کلريتوييد در متاپليت ها و نقش فشار سيال ها: شواهدي از منطقه همدان، زون سنندج – سيرجان، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: نبود کلريتوييد در متاپليت ها و نقش فشار سيال ها: شواهدي از منطقه همدان، زون سنندج – سيرجان، ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلريتوييد
مقاله ترکيب شيميايي کل سنگ
مقاله فشار سيال ها
مقاله متاپليت
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري فر علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلريتوييد، به عنوان يکي از کاني هاي دگرگوني متاپليت ها در درجات پايين تا متوسط دگرگوني، در متاپليت هاي منطقه همدان يافت نمي شود. مقايسه نتايج تجزيه شيميايي نمونه هاي همدان با معيارهاي ژئوشيميايي سنگ هاي کلريتوييد دار، نشان مي دهد که نمونه هاي همدان داراي ترکيب شيميايي مساعد بوده اند. از آن جا که دما و فشار نيز در بسياري از سنگ ها در محدوده پايداري کلريتوييد است، ترکيب سيال، به عنوان تنها عامل موثر احتمالي، مد نظر قرار گرفت. بررسي ها نشان مي دهد که به علت وجود گرافيت در متاپليت هاي منطقه همدان، ترکيب سيال H2O در اين منطقه خالص نبوده و بيشترين مقدار مجاز آب در سيال هاي منطقه همدان، با توجه به دامنه تغييرات دما و فشار، در حدود ۰٫۹ بوده است. به اين ترتيب به نظر مي رسد براي پيدايش کلريتوييد، مقدارXH2O سيال ها در زمان دگرگوني بايد بيش از ۰٫۹ باشد. احتمال دارد با اعمال محدوديت يادشده از نظر سيال، بسياري از محدوديت هاي ژئوشيميايي اعلام شده پيشين، منتفي شده و تناقض هاي موجود در معيارهاي ژئوشيميايي پيشين، برطرف شود.